VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості - Програми зайнятості населення макарівського району на 2012-2013 роки


VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(тис.осіб)^ Найменування показника

2010 рік

(звітні дані )

2011 рік


2012 рік (прогнозні дані)


2013 рік (прогнозні дані)^ Перше півріччя


У цілому за рік

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (очікувані дані)

1.Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду


672


1034


722


1098


1150


1155

з рядка 1:1.1. на початок періоду

275

275

300

300

305

310

1.2. звернення протягом періоду

397

759

422

798

845

845

2.Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду :


175


759


422


798


835


845

3.Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації


1048


1974825


1300


1305


1305


4.Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах128


260


138


287


295


300

5.Чисельність зайнятих та незайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги9041916900240025002600

5.Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку в державній службі зайнятості на кінець періоду289319319305

305310VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів
^ Найменування показника

2010 рік

(звітні дані )

2011 рік


2012 рік (прогнозні дані)


2013 рік (прогнозні дані^ Перше півріччя

У цілому за рік

Перше півріччя (звітні дані)

У цілому за рік (очікувані дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів

115

245

120

250

263

258

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів


0


0


0


0


0


0

3. Чисельність інвалідів працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості


0


1


0


1


1


1

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання:

- за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів000000

- за направленням державної служби зайнятості – усього000000

5. З них дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні000000

6345080932505874.html
6345166214879420.html
6345318320022800.html
6345433826865750.html
6345529756147539.html