Класифікація видів економічної діяльності - страница 18


26.7 

  

Оброблення декоративного та будівельного каменю 

269x
2696 

26.70 

26.70.0 

^ Оброблення декоративного та будівельного каменю
Цей підклас включає:
- різання, фасонування, обтісування, кінцеве оброблення декоративного та будівельного каменю поза кар'єрами, який використовується у будівництві, в якості дорожнього покриття, покрівель, для облаштування кладовищ тощо
- кінцеве оброблення каменю, первинне обробленого в кар'єрах
^ Цей підклас не включає:
- первинне оброблення каменю в кар'єрах (див. 14.11)
- виробництво жорен та інших абразивних виробів (див. 26.81) 

2696 

26.8 

  

Виробництво різної неметалевої мінеральної продукції 

269x
2699 

26.81 

26.81.0 

Виробництво абразивних виробів
Цей підклас включає:
- виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів та виробів з природних або штучних абразивних матеріалів, у тому числі на м'якій основі 

2699x 

26.82 

26.82.0 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. г.
Цей підклас включає:
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань: неметалевої мінеральної пряжі та тканин і виробів з них, в т. ч. одягу, головних уборів, взуття; корду, мотузок, паперу, повсті тощо; фрикційних матеріалів на основі мінеральних речовин або целюлози та незмонтованих виробів з них; мінеральних ізоляційних матеріалів: шлаковати, мінеральної вати та аналогічної продукції, розшарованого вермикуліту, спученої глини і подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів; виробів з інших мінеральних матеріалів: обробленої слюди і виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що використовується в електротехніці) тощо
^ Цей підклас не включає:
- виробництво скловати (див. 26.14) 

2699 

Підсекція DJ 

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

27 

27 

 

^ Металургійне виробництво 

27x 

Цей розділ включає діяльність з виплавки та рафінування чорних і кольорових металів з руди, ливарного чавуну чи брухту за допомогою електрометалургійних та інших технологій 

^ Цей розділ включає також виробництво сплавів та суперсплавів металів шляхом сполучення хімічних домішок з чистими металами. Продукція виплавки та рафінування, зазвичай у вигляді зливків, використовується в операціях прокату, протягування та продавлювання для виготовлення листів, штаби, прутку, дроту, або в розплавленому вигляді для виготовлення деталей та інших основних виробів з металу 

27.1 

 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

 

27.10 

27.10.0 

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 

271x 

Цей підклас включає:
- виробництво переробного, ливарного, дзеркального чавуну, губчастого заліза, нелегованої, нержавіючої, легованої сталі
- виробництво гранул та порошків з чавуну, заліза або сталі
- виробництво феросплавів
- виробництво напівфабрикатів
- виробництво виробів з нержавіючої сталі
- виробництво гарячекатаних виробів зі швидкорізальної сталі
- виробництво листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з нелегованої та легованої сталі
- виробництво прутків гарячекатаних
- виробництво профілів високосортних, паль шпунтових, профілів зварних та деталей для залізничних колій 

^ Цей підклас не включає:
- виготовлення плоских холоднокатаних сталевих виробів з покриттям та без покриття завширшки не більше 600 мм (див. 27.32)
- лиття виливків з чавуну та сталі (див. 27.51, 27.52) 

27.2 

 

Виробництво труб 

271x 

27.21 

27.21.0 

Виробництво труб та фітингів для труб з чавуну 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво труб і трубок, профілів порожнистих з ливарного чавуну
- виробництво фітингів (муфт, колін, фланців тощо) з ковкого та нековкого чавуну 

27.22 

27.22.0 

Виробництво труб та фітингів для труб зі сталі 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво безшовних труб з чавуну (крім ливарного) та сталі гарячим або холодним катанням, волочінням, гарячим пресуванням
- виробництво зварних труб гарячим або холодним формуванням і зварюванням, формуванням та холодним волочінням або гарячим формуванням та редукуванням
- виробництво порожнистих профілів з чавуну (крім ливарного) та сталі
- виробництво фітингів для труб з чавуну (крім ливарного) та сталі 

27.3 

 

Інші види первинного оброблення сталі 

271x 

27.31 

27.31.0 

Холодне волочіння 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво стрижнів, прутків, кутиків та профілів холодним волочінням, шліфуванням та зачищенням 

^ Цей підклас не включає:
- виробництво сталевого дроту (див. 27.34) 

27.32 

27.32.0 

Холодний прокат штаби 

2710 

Цей підклас включає:
- виготовлення виробів плоского прокату зі сталі з покриттям та без покриття, рулонних і не рулонних, завширшки менше 600 мм, шляхом повторного холодного прокату плоских гарячекатаних виробів 

27.33 

27.33.0 

Холодне штампування та гнуття 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво відкритих профілів послідовною деформацією на прокатному стані або гнуттям на профілезгинальному стані плоского сталевого прокату 

27.34 

27.34.0 

Виробництво дроту 

2710x 

Цей підклас включає:
- виробництво сталевого дроту холодним волочінням, з покриттям або без покриття 

27.4 

 

Виробництво кольорових металів 

2710x 

27.41 

27.41.0 

Виробництво дорогоцінних металів 

272 

Цей підклас включає:
- виробництво та афінаж необроблених дорогоцінних металів: золота, срібла, платини тощо
- виробництво сплавів з дорогоцінних металів
- виробництво напівфабрикатів з дорогоцінних металів
- нанесення покриття з срібла на недорогоцінні метали
- нанесення покриття з золота на недорогоцінні метали та срібло
- нанесення покриття з платини або металів платинової групи на золото, срібло та недорогоцінні метали 

^ Цей підклас не включає:
- виробництво годинникових корпусів з дорогоцінних металів (див. 33.50)
- виробництво ювелірних виробів з дорогоцінних металів (див. 36.22) 

27.42 

27.42.0 

Виробництво алюмінію 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво алюмінію з оксиду алюмінію
- виробництво алюмінію шляхом електролітичної рафінації алюмінієвих відходів та брухту
- виробництво алюмінієвих сплавів
- виробництво алюмінієвої фольги
- виробництво напівфабрикатів з алюмінію і алюмінієвих сплавів 

Цей підклас включає також:
- виробництво оксиду алюмінію (глинозему) 

27.43 

27.43.0 

Виробництво свинцю, цинку та олова 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво свинцю, цинку та олова з руди
- виробництво свинцю, цинку та олова шляхом електролітичної рафінації відходів та брухту свинцю, цинку та олова
- виробництво сплавів свинцю, цинку та олова
- виробництво напівфабрикатів з свинцю, цинку, олова чи сплавів на їх основі 

27.44 

27.44.0 

Виробництво міді 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво міді з мідної руди
- виробництво міді шляхом електролітичної рафінації мідних відходів та брухту
- виробництво сплавів з міді
- виробництво напівфабрикатів з міді чи мідних сплавів
- виробництво дроту, стрижнів і пластин для плавких запобіжників 

Цей підклас включає також:
- виробництво мідного штейну 

27.45 

27.45.0 

Виробництво інших кольорових металів 

2720x 

Цей підклас включає:
- виробництво нікелю, хрому, марганцю, кобальту та інших кольорових металів з руд чи оксидів
- виробництво кольорових металів шляхом електролітичної та алюмінотермічної рафінації відходів та брухту цих металів
- виробництво сплавів з нікелю, хрому, марганцю тощо
- виробництво напівфабрикатів з нікелю, хрому, марганцю тощо 

^ Цей підклас включає також:
- виробництво нікелевого штейну 

27.5 

 

^ Лиття металів 

2720x 

Ця група включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків, виготовлених для третіх осіб 

Ця група не включає:
- лиття готових литих виробів (за каталогом), таких як труби та деталі до них (див. 27.21, 27.22)
- лиття котлів та радіаторів (див. 28.22, 28.30)
- лиття побутових виробів (див. 28.75) 

27.51 

27.51.0 

Лиття чавуну 

273 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків з чавуну (у т. ч. сірого, ковкого)
- лиття виливків з чавуну з кулястим графітом 

^ Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

27.52 

27.52.0 

Лиття сталі 

2731x 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів та виливків зі сталі 

Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

27.53 

27.53.0 

Лиття легких кольорових металів 

2731x 

Цей підклас включає:
- лиття напівфабрикатів з алюмінію, магнію, титану, берилію, скандію, ітрію
- виробництво виливків з легких металів 

^ Цей підклас не включає:
- лиття, яке є частиною процесу виробництва металевих виробів (див. 27 - 36) 

27.54 

27.54.0 


6363708144579633.html
6363875572619114.html
6364110200819313.html
6364218109597800.html
6364299972012670.html