Докористування України (далі нубіп україни) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України серії аг № 582089 від 17 - страница 5


Додаток 1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

^ Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Базовий заклад НУБіП України

0901

Сільське господарство і лісництво

8.09010101

Агрономія

100

100

1,5

2

13050

8700

8.09010102

Агрохімія і ґрунтознавство

50

50

1,5

2

13050

8700

8.09010104

Плодоовочівництво і виноградарство

50

50

1,5

2

13050

8700

8.09010105

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

25

25

1,5

2

13050

8700

8.09010501

Захист рослин

75

75

1,5

2

13050

8700

8.09010201

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

125

125

1,5

2

13050

8700

8.09010301

Лісове господарство

100

75

1,5

2

18950

12600

8.09010303

Садово-паркове господарство

75

75

1,5

2

18950

12600

0401

Природничі науки

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

50

1,5

2

18950

12600

0514

Біотехнологія

8.05140105

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

301,5173000801

Геодезія та землеустрій

8.08010103

Землеустрій та кадастр

90

85

1,5

2

18950

12600

0304

Право

8.03040101

Правознавство

151,5213500517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподар-ської продукції

8.05170104

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

301,5130508.05170105

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

301,5130500518

Оброблювання деревини

8.05180101

Технології деревообробки

50

50

1,5

2

15500

10350
Продовження дод. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0902

Рибне господарство та аквакультура

8.09020101

Водні біоресурси

75

75

1,5

2

13050

8700

0505

Машинобудування та матеріало­обробка

8.05050303

Обладнання лісового комплексу

501,5130508.05050312

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

50

1,5

2

13050

8700

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

8.10010203

Механізація сільського господарства

165

165

1,5

2

14200

9500

8.10010101

Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

100

1,5

2

14200

9500

8.10010103

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

50

1,5

2

14200

9500

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

8.07010104

Організація і регулювання дорожнього руху

151,5130508.07010102

Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)

151,5130500507

Електротехніка та електромеханіка

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

201,5130500501

Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

251,5130500502

Автоматика та управління

8.05020201

Автоматизоване управління
технологічними процесами

35

35

1,5

2

13050

8700

0305

Економіка та підприємництво

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

75

75

1

1,5

16900

11550

8.03050901

Облік і аудит

150

150

1

1,5

16900

11550

8.03050803

Оподаткування

50

50

1

1,5

16900

11550

8.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

150

150

1

1,5

16900

11550

8.03050201

Економічна кібернетика

501154508.03050701

Маркетинг

60

60

1

1,5

16900

11550

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

100

100

1

1,5

16900

11550

8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

150

150

1

1,5

16900

11550

0101

Педагогічна освіта

8.01010601

Соціальна педагогіка

50

50

1,5

2

14850

9250

1101

Ветеринарія

8.11010101

Ветеринарна медицина (за видами)

250

25

1,5

2

12000

9000

1801

Специфічні категорії

8.18010010

Якість, стандартизація та сертифікація

50

50

1,5

2

18800

9400

8.18010021

Педагогіка вищої школи

75

75

1,5

2

13900

9250

8.18010020

Управління навчальним закладом (за типом)

751,5139008.18010018

Адміністративний менеджмент

50

50

1,5

2

18600

12400

1501

Державне управління

8.15010005

Державна служба

50

150

1,5

2

11450

8600

^ Південний філіал НУБіП України "Кримський агротехнологічний університет"

0901

Сільське господарство і лісництво

8.09010101

Агрономія

50

50

1,5

1,5

4900

3780

8.09010104

Плодоовочівництво і виноградарство

50

30

1,5

1,5

4900

3780

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

8.05170102

Технології жирів і жирозамінників

101,549308.05170106

Технології продуктів бродіння і виноробства

15

10

1,5

1,5

5720

4420

0801

Геодезія та землеустрій

8.08010103

Землеустрій та кадастр

20

20

1,58500

6610

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

8.10010203

Механізація сільського господарства

65

65

1,5

1,5

5450

4200

0305

Економіка та підприємництво

8.03050401

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

30

30

1

1

7550

5500

8.03050901

Облік і аудит

10

10

1

1

7550

5500

0306

Менеджмент і адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

15

15

1,5

1,5

7550

5500

1101

Ветеринарія

8.11010101

Ветеринарна медицина (за видами)

701,55830

6364915676851261.html
6364963312002793.html
6365022787331872.html
6365091797471927.html
6365181900596857.html